kipa90.com! KiPan Toimintakäsikirja

Kärkietenijät

Kärkietenijät- hankkeen tuloksena on valmistunut
KiPan Toimintakäsikirja (32 sivua, .pdf-tiedosto, 484 kt)

Kärkietenijät ykkösiksi

 • Suomen Pesäpalloliitto käynnistää ensimmäisen puolitoistavuotisen seuraohjelman kymmenelle valitulle seuralle. Haemme ohjelmaan mukaan ensisijaisesti kymmentä kehityshaluista Super- tai Ykköspesiksen seuraa, jotka haluavat tulevaisuudessa olla Suomen huippuseurojen todellisia kärkietenijöitä.

Tavoite

 • Seuraohjelman tarkoituksena on auttaa ja kehittää seuroja matkalla huipulle, monipuolistaa seuratoimintaa ja parantaa sen laatua sekä antaa seuratoimijoille käytännön työkaluja arkipäivän toimintaan. Seura vahvistaa ohjelman myötä uudistumiskykyään tulevaisuudessa.

Sisältö

 • Seuraohjelma sisältää oman toiminnan analyysia, strategista suunnittelua, toimintojen dokumentointia, seuran markkinoinnin ja taloushallinnon suunnittelua, yhteisiä tapaamisia kaikkien seurojen kesken, seuran omia kokoontumisia kummiseurakehittäjän kanssa sekä ideoita ja vinkkejä toteuttaa laadukasta seuratoimintaa. Prosessin tuloksena syntyy useita uusia toimintamalleja ja seuran oma toimintakäsikirja.

Alustava aikataulu

 1. Avauskiila 19.4.2008 Tampereella
 2. Seuran tilaisuudet kummin kanssa
 3. Ykköspesä: 24.-26.10.2008, Vierumäki. Teema: millainen on visio hyvästä pesisseurasta?
 4. Seuran tilaisuudet kummin kanssa
 5. Kakkospesä: 28.-30.11.2008, Vierumäki. Teema: strategia - vaihtolyönti ja tilanne päälle.
 6.  Seuran tilaisuudet kummin kanssa
 7. Kolmospesä 16.-18.1.2009, Vierumäki. Teema: miten kirkastamme seuran ilmeen ja varmistamme, että rahat riittävät?
 8. Seuran tilaisuudet kummin kanssa
 9. Loppukiila syksyllä 2009 Jyväskylässä

Valittavilta seuroilta edellytetään

 • Aktiivista ja innokasta seuran kehittämisotetta
 • Joukkuetta Super- tai Ykköspesiksessä (ensisijaisesti)
 • Seuraohjelman vastuuhenkilön nimeämistä
 • Yhteisiin tilaisuuksiin osallistumista
 • Sitoutumista ohjelman tavoitteisiin ja toimintaan

Valittaville seuroille tarjotaan

 • Mahdollisuus kehittää oman seuran toimintaa
 • Saada lisävalmiuksia seurajohtamisen osaamiseen
 • Kohdata ideoita ja ajatuksia vertaisseuroista
 • Mahdollisuus kouluttaa edelleen seuran ydintekijät
KiPa-90: ”Haluamme olla yksi Suomen Pesäpallon huippuseuroista ja näin ollen Kärkietenijät oli oiva tapa lähteä kehittämään toimintaa. Saimme palautetta seuratoimijoilta ja sidosryhmiltä kyselyjen pohjalta mikä seurassa kunnossa ja mikä ei! Sen jälkeen olemme saaneet paneutua seuran tilaan ja kehittämiseen. Kaiken työn ja panostuksen tuloksena tulee KiPan toimintakäsikirja, josta löytyy kaikki seuran oleelliset tiedot, säännöt  ja toimintatavat. Tällä hetkellä luodaan/mietitään KiPan 1.Toiminnan tarkoitusta ja perustehtävää = MISSIOTA (Kenelle? Mitä? Miten?) , 2. Mielikuvaa tulevaisuudesta=VISIOTA ja 3. Toimintaa ohjaavia periaatteita =ARVOJA. Kärkietenijät-projekti on jo nyt kehittänyt seuraa, avoin keskustelu rakentaa”

VkMaTiKeToPeLaSu
1827 28 29 30 01 02 03
1904 05 06 07 08 09 10
2011 12 13 14 15 16 17
2118 19 20 21 22 23 24
2225 26 27 28 29 30 31
2301 02 03 04 05 06 07
Kotiottelu
Vierasottelu
Muu merkintä